Изберете страница
Instant Pot постига най-добрите резултати с набор от интелигентни програми за готвене. Програмите се съхраняват и се изпълняват от усъвършенстван микропроцесорен чип в контролния панел на Instant Pot. Програмите са избрани след обширни тестове с различни храни в лабораторията на Instant Pot. Интелигентните програми за готвене контролират процеса на готвене чрез  четири параметъра: интензитет на нагряване, температура, налягане и продължителност.

  • Интензитетът на нагряване се отнася до количеството топлина, генерирана от нагревателя. Основната причина за контрол на интензитета на нагряване е управлението на температурата на дъното на съда за готвене, предимно за да се избегне загаряне на хранително съдържание върху основата. Например, нагряването става по-бавно и постепенно във функцията „Супа“ (Soup), докато при настройката „Пара“ (Steam) е бързо и по-мощно (знаейки, че няма храна в контакт с основата на съда за готвене). Този процес на контрол понякога означава, че покачването на вътрешното налягане отнема повече време, отколкото при конвенционалната тенджера под налягане. От друга страна това предпазва храната от загаряне. Контролът на интензитета на нагряване се използва и за цикли на накисване, като например във функцията „Пълнозърнест“ (Multigrain). Отоплителната мощност на нагревателя се контролира чрез включване и изключване за различна продължителност.
  • Температурата е температурата на готвене в съда за готвене по време на целия процес. Максималната работна температура на Instant Pot е 115°C – 118°C. Програмите за интелигентно готвене обаче не винаги поддържат максимална температура. При програма „Пълнозърнест“ (Multigrain), за омекотяване на зърната храната се загрява до 60°C за топло накисване в продължение на 50 минути преди да започне готвенето.
  • Налягане: когато съдържанието на течност в съда за готвене достигне точката на кипене, в съда за готвене се натрупва пара и се генерира налягане. Това налягане е обвързано и с атмосферното налягане, зависещо от височината на която се намирате. Термодинамиката на газовете показва, че в идеални случаи налягането и обема на газ е право пропорционално на температурата. Тъй като обемът в съда за готвене е постоянен, можем да считаме, че налягането е линейно свързано с температурата на газа и до голяма степен (със забавящ ефект) с температурата на съдържанието на течност. Работното налягане на Instant Pot е 70-80 kPa (килопаскала) или 0.7-0.8 bar (бара).
  • Продължителност на готвене е времето, в което храната се готви. Продължителността на готвене зависи от количеството храна в съда. Например, за да се сготвят 2 чаши ориз са необходими около 14 минути (8 минути време за готвене под налягане). Повече от 2 чаши отнема около 28 минути (10 минути време за готвене под налягане). Допълнителното време за готвене под налягане гарантира, че оризът се готви равномерно в целия си обем. Времето по подразбиране е тествано в лабораторията на Instant Pot, като работи добре в повечето случаи. Допълнително има възможност за настройка на продължителността за готвене, регулируема чрез бутон „Настройка“ (Adjust).

Програмите за интелигентно готвене могат да бъдат разбрани по-добре с графиките за визуализация на температура / налягане във връзка с времето за готвене. По-долу са диаграмите за температура / налягане на “Bean / Chili”, “Месо / яхния”, “Овесена каша”, “Супа” и “Multigrain” програми за готвене.

Отляво надясно, горен ред: Функция боб / лют червен пипер, функция месо / яхния, функция каша / конге

Долен ред: Функция супа, мултизърнеста функция