До 80% по-малко разходи за електроенергия

Generic selectors
Само точни съвпадения
Търси в заглавието
Търси в съдържанието
Post Type Selectors
Продукти
Рецепти
Статии
Страници

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Предмет

1. Тези общи условия (“Общите условия”) регламентират отношенията между “Хийт-ОН” ООД, ЕИК 200674702, седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. “Братя Бъкстон” №31А, вх. “Б”, ет. 3, ап. 9А (“Търговецът”), и ползвателите (“Ползвателите”) на интернет платформата за електронна търговия Instant Pot Bulgaria (“Платформата”).

2. Платформата се намира на следния уеб адрес: https://instantpot.bg/. Чрез Платформата могат да бъдат закупени както нови, така и вече разопаковани стоки. Използваните стоки са разделени на три (3) групи, които са ясно обозначени на Платформата:
2.1. категория 1 (само отваряни) – това са стоки (уреди) без следи от употреба, без съществени драскотини по корпуса и/или елементите. Опаковката е в добро състояние;
2.2. категория 2 (с леки забележки) – стоки (уреди) със следи от употреба, фини драскотини по корпуса и/или елементите, възможни следи от ползване. Опаковката е в добро състояние; и
2.3. категория 3 (видимо използвани) – стоки (уреди) със сериозни следи от употреба, възможни дълбоки драскотини по корпуса и/или елементите, възможни транспортни дефекти (пукнатини, отчупвания или изкривявания). Възможни са следи от употреба (храна) и повредена опаковка.

II. Характеристики на платформата.
Сключване на договори за покупко-продажба от разстояние и изпълнение.

3. Платформата е достъпна на интернет адрес https://instantpot.bg/ и чрез нея Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от Търговеца стоки без създаване на профил и регистрация, включително, но не само, да:
3.1. преглеждат стоките, техните характеристики, информация от значение за употребата на съответната стока, цени и условия за доставка;
3.2. сключват с Търговеца договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоките;
3.3. извършват плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба от разстояние: (а) чрез наложен платеж със заплащане на дължимата сума на куриера при получаване на пратката; (б) на изплащане с TBI Bank (повече информация за покупка на изплащане може да намерите тук[1]; и чрез (в) плащане по банков път, като заплащането се извършва предварително чрез банков превод на посочена от Търговеца банкова сметка – тези поръчки се обработват и изпращат, след като плащането бъде получено от Търговеца; и (г) чрез плащане с банкова карта посредством виртуален пос терминал (vPOS), като се приемат плащания с дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastercard, като за по-голяма сигурност максималната сума за плащане с такава карта е 2 000 лв. Транзакциите с vPOS услуга се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity Check и VISA Secure, като Търговецът не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез Платформата;
3.4. извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние с Търговеца чрез Платформата;
3.5. бъдат уведомявани за правата си и начин на сключване на договори за покупко-продажба от разстояние с Търговеца чрез Платформата и нейното съдържание;
3.6. упражнят правото си на отказ от поръчка без да посочват причини за това преди получаване на стоката чрез попълване на стандартния електронен формуляр;
3.7. упражнят правото си на отказ в 14-дневен срок след получаването на стоката съгласно раздел V от тези Общи условия чрез подаване на заявка за връщане на продукт.

4. Ползвателите сключват с Търговеца чрез Платформата на адрес https://instantpot.bg/ договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от Търговеца стоки. Всички покупки на стоки се сключват чрез Платформата при условията на продажби от разстояние и Търговецът не разполага с физически магазин, от който Ползвателите могат да закупят стоки.

5. Основните характеристики на стоките и цените им са определени в профила на всяка стока в Платформата.

6. Договорът за покупко-продажба от разстояние се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в Платформата. При поискване Търговецът може да предостави справка от базата данни за сключения договор в електронна форма.

7. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба от разстояние на стоки Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на поръчаните от последния стоки.

8. Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни към момента на извършаване на поръчката. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние с Търговеца. Търговецът не носи отговорност при некоректно посочване на данни и ако Ползвател установи, че е допуснал грешка след отправяне на изявлението за поръчка, се задължава своевременно да уведоми Търговеца чрез изпращане на съобщение на посочения e-mail и/или чрез телефонно обаждане, съгласно предоставените данни за контакти в раздел IX от тези Общи условия.

9. Договорите за покупко-продажба от разстояние се сключват при следната процедура: (а) избиране на конкретни стоки, които се добавят в един списък със стоки за покупка (раздел “Количка”) от Ползвателите; (б) въвеждане на данни и адрес за доставка, съгласно онлайн формата на Търговеца – включително данни за фактура при желание на Ползвателите, бележки към поръчката и информация, ако поръчката е за подарък; (в) избор на начин на плащане; (г) маркиране на чек-бокс поле за съгласие с Общите условия; (д) маркиране на чекс-бокс поле за приемане Политиката за поверителност; и (е) натискане на бутона “ИЗПРАТИ ПОРЪЧКАТА”.

10. С натискането на бутона “ИЗПРАТИ ПОРЪЧКАТА” Ползвателите завършват своята поръчка и получават потвърждение на посочения от тях e-mail адрес, че поръчката е приета и се обработва. Общите условия стават неразделна част към всяка направена поръчка през Платформата.

11. Търговецът и Ползвателите сключват договори за покупко-продажба от разстояние за всяка отделна стока независимо, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка в раздел “Количка”.

12. Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба от разстояние стоки съгласно раздел IV от тези Общи условия.

13. Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба от разстояние, като упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба от разстояние на другите стоки.

14. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”) съгласно раздел V от тези Общи условия, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба от разстояние за другите стоки, доставени на Ползвателя. Ползвателят има и допълнително право да се откаже от поръчка преди да е получил пратката без да посочва причината за това чрез попълване този стандартен електронен формуляр. Ако Ползвателят е извършил плащане, Търговецът в 14-дневен срок възстановява всички платени суми към сметка на Ползвателя, открита в българска банка, считано от датата на която Ползвателят е изпратил формуляра до Търговеца.

15. При липса на наличности от поръчана стока Търговецът уведомява Ползвателя в рамките на една работна седмица, считано от датата на поръчката, чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателя е-mail или чрез директно свързване на посочен от Ползвателя телефонен номер. Ако Ползвателят междувременно е извършил плащане, Търговецът в 14-дневен срок възстановява всички платени суми към сметка на Ползвателя, открита в българска банка, считано от датата, на която Ползвателят е уведомен по предходното изречение.

16. Търговецът си запазва правото да откаже доставка на поръчаните стоки, за което уведомява Ползвателя чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателя е-mail или чрез директно свързване на посочен от Ползвателя телефонен номер. В този случай Търговецът възстановява на Ползвателя не по-късно от 14 дни всички суми към сметка на Ползвателя, открита в българска банка, платени във връзка с направената поръчка, считано от датата на уведомяването по предходното изречение.

17. Търговецът може да организира закупуване на стоки чрез предварителна поръчка. В този случай Ползвателите биват изрично уведомени за очаквания срок на доставка в профила на всяка стока на Платформата. В подобни случаи срокът на доставка може да надхвърли стандартния 30-дневен срок на доставка на Търговеца, посочен в раздел IV от тези Общи условия. При недостатъчна наличност на стоки за изпълнение на всички направени предварителни поръчки или при отказ от страна на Търговеца да извърши поръчаните стоки точка 15 и точка 16 се прилагат съответно.

18. Ползвателите и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия (“ЗЕТ”).

III. Цени

19. Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за поръчаните стоки при цени, условия и характеристики, посочени за всяка отделна стока в Платформата, които са обявени по ясен и разбирам начин преди извършване на поръчката. Стоките, които са в промоция, се обозначават чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, и могат да важат както за определен период от време, така и/или до изчерпване на количествата и/или промоционалните количества. Търговецът осигурява възможност за закупуване на конкретна стока и чрез въвеждането на специален код за отстъпка, ако Ползвателят разполага с такъв.

20. Всички цени са крайни, обявени са в лева с включен ДДС, както и всички други изисквани по закон данъци и/или такси.

21. Разходите, свързани с такси за банкови преводи, са изцяло за сметка на Ползвателите. Ако Търговецът, получи по-малка сума от цената на съответната стока, закупените от Ползвателя стоки се изпращат заедно с наложен платеж за разликата.

22. При поръчка на стоки на обща стойност до 100 лв. Ползвателят заплаща разходите за доставка. Преди завършване на всяка поръчка Ползвателят бива уведомен за крайната стойност на поръчката и разходите за доставка, ако е приложимо.

IV. Доставка

23. Доставката на всички стоки е безплатна за територията на Република България за поръчки над 100 лв., ако се извършва до офис на куриерска фирма “Еконт”, с която Търговецът има партньорски отношения. В този случай стойността на доставката е включена в цената на стоката. При избор на куриерска фирма “Спиди” или доставка до адрес с куриерска фирма “Еконт” се начислява допълнителна такса за доставка от 4.98 лв., като същата се визуализира преди завършване на поръчката. При избор на друг доставчик транспортната услуга е за сметка на Ползвателя. Търговецът извършва доставки единствено и само на територията на Република България.

24. Доставката може да се извърши до адрес на Ползвателя или до офис на куриерската фирма. Срокът за доставка е до 30 календарни дни, считано от датата на поръчката, с изключение на предварителни поръчки по точка 17, когато срокът на доставка може да бъде по-дълъг. Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон, доставката се извършва в друг удобен за Ползвателя ден и час. В този случай Ползвателят трябва да заплати допълнително таксата за доставката и всички свързани с първоначалната поръчка други разходи, ако има такива.

25. Всички закупени стоки се изпращат от Търговеца в подходяща опаковка с опция за преглед и тест. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани от Ползвателя. Евентуални повреди, удари и други щети, които са се получили при транспортирането на стоката, следва да бъдат обективирани с изготвянето на двустранен протокол между куриера и Ползвателя към момента на доставката. В случаите по предходното изречение Ползвателят може да откаже получаването на поръчаната стока или да я приеме, като отправи рекламация заедно с изготвения протокол.

26. Време за доставка: (а) заявки, получени до 13.00 ч. в работен ден, се обработват и изпращат още в същия ден, освен ако за конкретна стока не е посочено друго; (б) заявки, получени след 13.00ч. в работен ден, се обработват и изпращат на следващия работен ден; (в) заявки, получени в неработен ден, се обработват и изпращат в първия работен ден; и (г) заявки, направени при условията на предварителна поръчка, се обработват и изпращат спрямо обявените условия.

27. Всички пратки се доставят на Ползвателите в рамките на определените в тези Общи условия срокове. При възможност се изпращат експресно и обикновено се доставят на следващия работен ден. Определени населени места се обслужват ежеседмично по график на куриерска фирма “Спиди”. Повече информация за конкретно населено място можете да намерите тук. Търговецът не носи отговорност при забава в извършването на доставката, ако забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката, и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства (напр. по време на годишния “Черен петък”; Коледни, Новогодишни и Великденски празници). Търговецът информира Ползвателите, че е възможно поради засилен интерес към стоките и голяма посещаемост на Платформата по време на промоционални кампании да се стигне до генериране на извънреден по обем трафик, което може да доведе до технически проблеми със зареждането на Платформата и да ограничи възможността на Ползвателите да правят поръчки на стоки. Въпреки че незабавно ще бъдат предприети действия за отстраняване на подобни технически проблеми, тези обстоятелства са извън контрола на Търговеца.

28. Рискът от повреждане и погиване на стоката преминава върху Ползвателя в момента на предаването ѝ от куриера на Ползвателя. Ако Ползвателят е избрал куриер за извършване на транспортната услуга, различен от предложения от Търговеца, рискът преминава върху Ползвателя при предаването на стоките на избрания от него куриер.

V. Упражняване правото на отказ

29. Клаузите и правилата на този раздел V се прилагат спрямо Ползвателите, за които според предоставените данни при сключването на договора за покупко-продажба от разстояние, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на §13, точка 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП[2].

30. Ползвателят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. За целта Ползвателят подава заявка за връщане на продукт или попълва и изпраща на посочения e-mail единния формуляр за отказ от сключения договор за покупко-продажба от разстояние, представляващ Приложение №1 към тези Общи условия. След изтичане на 14-дневния срок Ползвателят губи правото си да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние.

31. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение №2 към тези Общи условия.

32. Стоката следва да бъде върната в своето първоначално състояние без да е нарушен нейният търговски вид (включително с всички етикети, съпътстващи документи, транспортен кашон и оригинална кутия) заедно с платежен документ (фискален бон и/или фактура). В случай че плащането е извършено по банков път или покупката е на изплащане с TBI Bank, не е необходимо прилагане на платежен документ. За стоки, които са използвани от Ползвателите съгласно точка 33, правото на отказ не може да бъде упражнено и стоките не могат да бъдат върнати от Ползвателите поради съображения, свързани с хигиената съгласно чл. 57, точка 5 от ЗЗП.

33. Част от предлаганите от Търговеца стоки на Платформата не могат да бъдат върнати, когато са вече използвани поради съображения, свързани с хигиената на основание чл. 57, точка 5 от ЗЗП. Част от стоките, представляват уреди, предназначени за термична обработка и приготвяне на храна чрез задушаване, печене, пържене и други, включително готвене под налягане. При използването им компонентите и частите имат пряк контакт с вода, хранителни продукти и подправки, които се нагряват до определена температура за готвене, и веднъж използвани тяхната стерилизация и хигиена се нарушава. За такива стоки Търговецът си запазва правото да откаже да приеме обратно съответните стоки по съображения, свързани с тяхната хигиена. Погасяването на правото на отказ не лишава Ползвателя от правата му срещу Търговеца, в случай че продадената стока има недостатъци.

34. Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние и представянето на доказателство, че Ползвателят е изпратил обратно стоката на Търговеца. Възстановяването на сумите става по посочена от Ползвателя банкова сметка в българска банка или по картата, с която е извършено плащането, при покупка с виртуален пос терминал (vPOS).

35. При упражняване на правото на отказ Ползвателят връща закупените стоки на Търговеца чрез куриерска услуга, като разходите за връщане са за сметка на Ползвателя. Тези разходи за връщане се oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa. Търговецът организира връщането на закупените стоки по куриер, като за целта се свързва с Ползвателя съгласно предоставените данни за контакт за уточняване предаването на стоката на куриер.

36. Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да упражни правото си отказ по този раздел V.

VI. Гаранционни срокове и сервизно обслужване. Рекламации.

37. Търговецът е длъжен да предаде на Ползвателя стока, която съответства на договора за покупко-продажба от разстояние. Търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две (2) години, считано от датата на доставката, който срок спира да тече през времето, необходимо за ремонт или замяна на стоката. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки всяко несъответствие, което се появи до 1 (една) година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже обратното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

38. В рамките на този гаранционен срок от две (2) години Търговецът осигурява безплатно гаранционно обслужване. Гаранционното обслужване се извършва в оторизиран сервиз на Търговеца. Търговецът може да осигури сервизно обслужване след изтичане на 24-месечния гаранционен срок срещу заплащане.

39. Търговецът издава и предоставя гаранционни карти на хартиен носител за закупените стоки с поръчаната стока и друга относима документация (напр. инструкции за употреба). Гаранционните карти включват информация за закупената стока, нейният сериен номер, датата на покупката, гаранционния срок, както и други относими условия и информация.

40. Повече информация относно гаранционното обслужване и заявки за сервиз може да намерите тук.

41. Ползвателят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. За всички рекламации и оплаквания, свързани с поръчани стоки, Ползвателите следва да отправят претенцията си чрез попълване на стандартен електронен формуляр тук. За регистрирането на рекламацията Ползвателят получава потвърждение на посочения от него e-mail, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра на Търговеца, вида на стоката и данни за лицето, приело рекламацията.

42. При наличие на недостатъци Търговецът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба от разстояние, за което Ползвателят не дължи разходи.

43. За целите на извършване на сервизно обслужване по повод подадени рекламации и оплаквания Търговецът организира взимането на стоката от Ползвателя чрез куриер, като предаването на стоката се уточнява между страните по e-mail или телефон. Разходите по транспорта и обслужването са за сметка на Търговеца, ако закупената стока е в гаранция.

44. За всяка рекламация Ползвателят прилага документи, на които се основава претенцията: (а) касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; (б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; (в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

45. Търговецът има право да откаже гаранционно обслужване, в случай че: (а) не бъде представен документ, удостоверяващ плащането; (б) извършен е опит за ремонт и/или ремонт в неоторизиран сервиз, включително действия от самия Ползвател; (в) е налице повреда, която е настъпила от неправилна експлоатация на уреда, и/или при нарушаване инструкциите за употреба, включително за правилна поддръжка и почистване, в съответствие с техническите и/или други изисквания. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилна употреба или монтаж; при използването на стоката по начин, различен от указания в инструкциите за употреба; при ремонт, извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице; при повреди, причинени от токови удари, гръмотевици, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя или други външни въздействия извън контрола на Търговеца.

VII. Защита на личните данни

46. Търговецът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлите cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (“Регламентът”) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни (“ЗЗЛД”).

47. Търговецът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. “б” oт Регламента – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. “а” от Регламента – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

48. Търговецът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

VIII. Политика за “Бисквитки”

49. С цел повишаване на ефективността, Платформата използва файлове с данни тип “бисквитки” (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламента и Политиката за бисквитки на Търговеца, която е достъпна тук.

IX. Данни за търговеца. Надзорни органи. Aлтернативно разрешване на спорове (“АРС”)

50. Общите условия съдържат задължително изискуемата информация съгласно относимите нормативни актове, както следва:
50.1. наименование: “Хийт-ОН” ООД;
50.2. седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. “Братя Бъкстон” №31А, вх. “Б”, ет. 3, ап. 9А;
50.3. aдрес, на който Търговецът упражнява дейността си: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. “Братя Бъкстон” №40, офис Instant Pot Bulgaria;
50.4. данни за кореспонденция: e-mail (електр. поща): [email protected], телефон за връзка: 0700 31 027[3];
50.5. данни за вписване в търговски регистър: единен идентификационен код 200674702;
50.6. регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG200674702.

51. Надзорни органи:
51.1. Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: 02/91 53 519, факс: 02/91 53 525, е-mail: [email protected], уебсайт: www.cpdp.bg; и
51.2. Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. “Врабча” №1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/93 30 565, факс: 02/98 84 218, е-mail: [email protected], уебсайт: https://kzp.bg.

52. Тези Общи условия съдържат информация за АРС за разглеждане на потребителски жалби и уреждане на спорове извън съда с помощта на безпристрастен орган за решаване на спорове. Решаването на потребителски спорове по този начин е по-бързо, по-лесно и по-евтино в сравнение със съдебната процедура.
Органи за АРС:
52.1. Информация за разрешаване на спорове към Комисията за защита на потребителите можете да намерите тук
52.2.
Информация за разрешаване на спорове към Европейската комисия, платформа за онлайн решаване на спорове с търговци, можете да намерите тук.

X. Интелектуална собственост

53. Цялото съдържание на Платформата, включително, но не само, лога, графични изображения и/или надписи, търговски символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата са въведени от Търговеца и се използват за популяризирането на Платформата и на стоките й, предлагани чрез нея, и се притежават от Търговеца.

54. Търговецът си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Търговеца.

XI. Приложимо право

55. Всички спорове между Търговеца и Ползвателите се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

56. За неуредените от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

57. Търговецът си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия.

58. Освен ако контекстът на тези Общи условия не изисква друго, обозначенията за който и да е род, включват и другите родове, а думите в единствено или множествено число включват също и множественото или единственото число съответно.

59. Неразделна част към тези Общи условия са: Πpилoжeниe №1 (Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора) и Πpилoжeниe №2 (Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвop).

Общите условия са последно изменени на 18.06.2024г.


[1] Търговецът не носи отговорност за оказване на съдействие за получаване на финансиране от TBI Bank и банката прави самостоятелна преценка за условията на финансиране за покупка на избрана стока, включително дали да предостави или откаже финансиране за покупка на избрана от Ползвателя стока.
[2] “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
[3] При обаждане от стационарен телефон цената е на един градски разговор. При обаждане от мобилен телефон цената се определя според тарифния план на съответния оператор. Търговецът използва телефонна централа, която включва запис на разговори за по-доброто обслужване.

Вашата количка

Количества: 0 Артикули: 0
Нямате продукти в количка.
0.00 лв. (вкл. ДДС)
0.00 лв.