До 80% по-малко разходи за електроенергия

Generic selectors
Само точни съвпадения
Търси в заглавието
Търси в съдържанието
Post Type Selectors
Продукти
Рецепти
Статии
Страници

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 • Наименование: „Хийт-ОН“ ООД;
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 200674702;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“ №31А, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9А;
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“ №40, офис Instant Pot Bulgaria;
 • Телефон: 0700 31 027[1];
 • E-mail: [email protected];
 • Уебсайт: https://instantpot.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;
 • Телефон: 02/91 53 519;
 • E-mail: [email protected];
 • Уебсайт: cpdp.bg.

„Хийт-ОН“ ООД („Администраторът“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на платформата за електронна търговия https://instantpot.bg/ и сключване на договори за покупко-продажба от разстояние на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по сключения договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на https://instantpot.bg/ и сключване на договор с Дружеството, включително за следните цели:
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на отговори на запитвания.
 1. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни, с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 1. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти за следните цели:
 • Извършване поръчка на стоки – целта на тази операция е сключване на договори за покупко-продажба и доставка чрез използване на платформата за електронна търговия. За извършване на поръчка не е необходима регистрация и създаване на профил, а единствено предоставяне на ограничен набор от информация за сключването на договора, изпълнението на задълженията на страните по него и извършването на доставката;
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация– целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Упражняването на тези права е на база ограничен обхват на събирани лични данни;
 • Отправяне на запитвания на следния наш e-mail адрес [email protected] – целта на тази операция е изпращане на отговор на запитване;
 • Сключване на сделки (договори) от разстояние между за покупко-продажба на InstantPot уреди чрез използването на създаденото от Администратора онлайн място за търговия на следния адрес: https://instantpot.bg/. За целта се прилагат Специалните правила за онлайн място на търговия, налични на интернет страницата на Дружеството.
 1. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 1. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 2. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 3. Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.
 4. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име, адрес и др.)

 • Цел, за която се събират данните:

(а) за осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при поръчка на стоки, отправяне на рекламация, заявка за гаранционно обслужване и извънгаранционно обслужване на стоки; (б) за осъществяване на доставка на закупени стоки; (в) за изпращане на отговори по получени запитвания на e-mail адреса на Администратора; както и (г) за сключване на сделки от разстояние между потребители чрез използването на създаденото от Администратора онлайн място за търговия.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С извършването на поръчка или използването на създаденото от Администратора онлайн място за търговия и приемането на нашите условия между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента.
 • Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)

Цел, за която се събират данните: (а) изпълнение на задължения на Администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки; и (б) сключване на сделки от разстояние между потребители чрез използването на създаденото от Администратора онлайн място за търговия.

Основание за обработка на личните Ви данни – С извършването на поръчка или използването на създаденото от Администратора онлайн място за търговия и приемането на нашите условия между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента.

 • Данни от профилите Ви в социални мрежи

Публично-достъпната информация от профилите Ви във Facebook, Instagram, YouTube.

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, респ. създаването на обява по повод сключване на сделки от разстояние между потребители чрез използване на създаденото от Администратора онлайн място за търговия.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа или създаването на обява по повод сключване на сделки от разстояние между потребители чрез използване на създаденото от Администратора онлайн място за търговия, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Срок на съхранение на личните ви данни

 1. Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. След този срок Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).
 2. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора.
 3. Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
 4. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 1. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване изискванията на Регламента.
 2. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 2. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.
 3. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да изискате информация за данните, които обработваме за Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

 1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 1. Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 1. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършвали поръчки.
 1. За да упражните правото си “да бъдете забравен”, е необходимо да предприемете да подадете заявка по имейл, съгласно Приложение №2.
 2. След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
 3. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
 4. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

 1. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 1. В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

Право на преносимост

 1. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:
 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 1. Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.

Право на получаване на информация

 1. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

 1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

 1. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:
 • Обработващ лични данни – доставчик;
 • Цел на обработването на лични данни – извършване на доставка до адрес

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

 1. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
 2. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 • Наименование: Комисия за защита на личните данни;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;
 • Телефон: 02/91 53 519;
 • E-mail: [email protected];
 • Уебсайт: cpdp.bg.
 1. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.
 2. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 3. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Политиката за поверителност е в сила от 06.2024 г.

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка – Приложение №1

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен – Приложение №2 

Искане за преносимост на лични данни – Приложение №3

Искане за коригиране на данни – Приложение №4 

[1] При обаждане от стационарен телефон цената е на един градски разговор. При обаждане от мобилен телефон цената се определя според тарифния план на съответния оператор. Търговецът използва телефонна централа, която включва запис на разговори за по-доброто обслужване.

Вашата количка

Количества: 0 Артикули: 0
Нямате продукти в количка.
0.00 лв. (вкл. ДДС)
0.00 лв.