Изберете страница

Електрическите уреди за готвене под налягане се състоят от три части – капак, вътрешен съд и корпус (основа). Вижте диаграмата по-долу вдясно. Основните вътрешни компоненти са предпазните клапани и интелигентната контролна кутия.

Вътрешен съд

Вътрешният съд е подвижен съд за готвене. Обикновено се изработва от алуминий или в по-висококачествените уреди – от неръждаема стомана. Алуминиевите вътрешни съдове са изработени чрез пресоване, полиране и добавяне на различни покрития. Тези съдове не са подходящи за съдомиялни машини.
Вътрешните съдове от висококачествена неръждаема стомана се отличават с отлична здравина, като обикновено са или трислойни, или с медна основа за равномерно разпределение на топлината.

Размерът на вътрешния съд определя размера на корпуса (основата) и до известна степен цената на уреда.

Вътрешният капацитет на съда обикновено варира от 3 до 6 литра. Съдове с капацитет над 6 литра са по-трудни за производство, а цената на кукъра се покачва значително.

Заключващ механизъм на капака

Капакът има уплътнение или уплътнителен пръстен. Когато капакът се постави върху мултикукъра в затворено положение, капакът и вътрешният съд образуват херметична камера. Налягането вътре в тази камера се увеличава с покачването на топлината. Когато вътре в камерата се генерира значително количество налягане, това би представлявало опасна ситуация, ако капакът не е напълно заключен. Някои електрически съдове под налягане имат щифтов механизъм за механично заключване, предотвратяващ случайно отваряне. Щифтът е по същество поплавъчен клапан. Ако има достатъчно налягане във вътрешния съд, поплавъчният клапан се изтласква нагоре. Веднъж избутан нагоре, щифтът служи като ключалка и предпазва капака да се отвори, дори и при използването на сила.

Instant Pot добавя допълнителна гаранция за безопасност. Ако капакът не е в желаното напълно затворено положение, електронна система с магнитен сензор открива ситуацията и уредът няма да се включи.

Предпазни клапани

Подобно на конвенционалната тенджера под налягане, при електрическите уреди под налягане щифтът на поплавъчния клапан може да се самоунищожи от прекомерна температура или налягане. Клапан без щифт се превръща в отвор за изпускане на налягането. Въпреки че в такъв случай поплавачният клапан е трайно повреден и е възможно да се наложи подмяна на капака, това е ефективна последна линия на защита от гледна точка на безопасността. Съвременните електрически уреди под налягане използват и други мерки за осигуряване на безопасност, преди да се стигне до тази последна възможност. В допълнение, Instant Pot използва и иновативен патентован механизъм за изпускане на прекомерно налягане, дори в малко вероятния случай, когато щифтът на поплавъчния клапан не се стопи. Instant Pot осигурява многостепенни системи за защита, за да предложи безпрецедентна гаранция за безопасност на потребителите.

При нормално функциониране единственият начин, по който налягането може да се освободи е чрез ръкохватката, разположена на капака. Ръкохватката представлява клапан за изпускане на налягането и има анти-блокиращ щит вътре в капака. Този клапан е проектиран да е затворен при нормален диапазон на работното налягане. Ако налягането се увеличи прекомерно, клапанът ще бъде избутан нагоре и ще освободи натрупаното свръх налягане.

Корпус (основа): сензори, нагревател и контролна кутия

Основата съдържа нагревателен елемент, сензори за налягане и температура и контролна кутия. Функционалната схема на корпуса е показана вдясно.

Контролната кутия е сърцето на интелигентността на електрическите кукъри под налягане. Посредством датчици тя следи температурата и налягането на вътрешния съд. Контролната кутия е оборудвана с микропроцесор за управление на времето, нагряването и сложните цикли на готвене. Така се формира адекватна обратна връзка за постигане на точни условия за готвене. Ако бъде открито опасно състояние, контролната кутия ще задейства звукова аларма и/или ще прекъсне захранването към нагревателя.

Контролният панел е връзката между потребителя и контролната кутия. Има предварително програмирани цикли за готвене на различни ястия, които се активират с натискането на един бутон. Например царевица, грах, карфиол и броколи могат да бъдат задушени за 1 минута, а ако са замразени, ще се сготвят за 2 минути. Сухият боб ще отнеме само 30 – 40 минути.

Интелигентно готвене под налягане

Електрическите кукъри под налягане обикновено работят при диапазон на налягане от 70-80 kPa (килопаскала) или 0.7-0.8 bar (бара). Това означава температура от 115°C до 118°C. Първоначално налягането може да достигне 105 kPa / 1.05 bar, поради забавянето на топлинното разсейване от нагревателя.

Чрез включване и изключване на нагревателя и промяна на интензивността на топлината при различни температури и налягания, могат да се постигнат най-добрите резултати при готвене по интелигентен начин. Следващата диаграма показва кривите на налягане на Instant Pot.

Някои електрически уреди под налягане, като Instant Pot имат интелигентни възможности за готвене и постигане на най-добър резултат, като например:

  • Автоматична промяна на времето за готвене и налягането въз основа на избрания вид храна, т.е. ориз, супа, месо, зеленчуци и др.
  • регулиране на цикъла на готвене въз основа на количеството храна в уреда, чрез измерване на продължителността на предварително загряване.