Изберете страница

Заявка за Рекламация / Сервиз

Ако Вашият продукт се повреди, можете да предявите гаранционна претенция (рекламация), в случай че уредът е в гаранция и проблемът се покрива от гаранцията, или да изпратите заявка (запитване) за платен сервиз, в случай че уредът е извън гаранция, закупен е от друг доставчик или проблемът не се покрива от гаранцията. Повече информация за покритието на гаранцията можете да намерите във Вашата гаранционна карта или на Гаранция и Сервиз.

Ако желаете предявите гаранционна претенция (рекламация) или да изпратите заявка (запитване) за сервиз, моля попълнете следната форма: