Generic selectors
Само точни съвпадения
Търси в заглавието
Търси в съдържанието
Post Type Selectors
Продукти
Рецепти
Статии
Страници

Кой уред е гаранционен?

Разбираме Вашето разочарование и желание ситуация да бъде разрешена в максимално кратки срокове. Тъй като доверието, което вече сте изградили към нас, е важно, на тази страница ще откриете кратка и ясна информация какво да направите, за да се свържете с нас, както и как ще протече целият процес на сервизиране.

Гаранционни са само закупените от Instant Pot Bulgaria уреди, както и от търговските вериги Технополис и Техномаркет, в които се предлагат. При нормална употреба в домашни условия, Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор на Instant Brands LLC за България, предоставя законова гаранция за период от две (2) години от датата на първоначалната доставка. Покритието на тази гаранция важи само при използване на уреда в България. Гаранцията към уредите се издава от съответния дистрибутор за съответната държава. Уреди, закупени от други държави, не могат да се сервизират гаранционно от нас.

Времето, с което разполагаме, за сервизиране на уреди, е в рамките на 30 календарни дни от получаването им в наш склад. Стараем се да сме значително по-експедитивни от това, като сроковете  за ремонт могат да варират, в зависимост от моментното ни натоварване. При всички положения, уредът Ви ще е готов за не повече от един месец.

 

Какво ни е необходимо да ни предоставите, за да разгледаме по същество рекламация/гаранционна претенция?

 • Лични данни – Вашето име, имейл адрес и телефонен номер;
 • Доказателство за покупката (копие на оригинален касов бон или фактура за покупка);
 • Модел и сериен номер на уреда;
 • Максимално подробно описание на дефекта, както и снимков и видеоматериал, с цел максимално точна диагностика на възникналия проблем;
 • Всички части от уреда, независимо от състоянието им.

 

Какви са стъпките при предявяване на рекламация/гаранционна претенция?

Стъпка 1 – Попълнете формата за Заявка за РЕКЛАМАЦИЯ/СЕРВИЗ, която можете да откриете тук. Тя е кратка и лесна за попълване, но чрез нея ни предоставяте информация, която ще ни бъде от полза при предварителната диагностика. При правилно попълнена форма, ще получите автоматичен имейл с потвърждение. Ако това не се случи, можете да се свържете с нас на посочените в сайта контакти, за допълнително съдействие.

Стъпка 2 – В рамките на 48 часа /в работни дни/ ще получите информация от сервизния ни отдел, включително и номер на съответната рекламация. Ще Ви бъде изпратена инструкция, която е направена на база, предоставените от Вас по имейл видео и снимкови материали.

Стъпка 3 – При необходимост от изтегляне на уреда или негов елемент в наш сервиз, ще се наложи да го подготвите за изпращане, като ние ще организираме транспорта, изцяло за наша сметка. Опитът ни показва, че по време на транспортирането, е възможно да се получат надрасквания и дори счупвания. За да избегнем възможни неприятни за нас и за Вас ситуации, препоръчваме да направите снимки преди и след опаковането, за да можем да удостоверим изправния му външен вид, преди извършването на куриерската услуга. 

Стъпка 4 – След като уредът Ви бъде доставен в наш сервиз, ние го разопаковаме пред камера и диагностицираме  причините за неизправността, както и дали се касае за проблем, който се покрива от гаранцията.

Стъпка 5 – При призната гаранционна претенция, ще отремонтираме уреда и ще Ви го върнем отново работещ с транспортните разходи, изцяло за наша сметка.

Действащото законодателство в България е предвидило срок от един месец за отстраняване на неизправности, като срокът на гаранцията се удължава с времето на престой в сервиз.

 

Кога се анулира гаранцията?

При липса на доказателство за покупка: стокова разписка, фактура, касов бон или друг документ, удостоверяващ плащането.

 

Кои дефекти не се покриват от гаранционните условия?

Гаранцията не покрива неизправност, причинена от външни причини, като: механични повреди, замърсяване, неправилна експлоатация или работа, използване на неправилни консумативи или употреба в разрез с ръководството за употреба на уреда.

Най-чести причини за отказ от гаранционно обслужване са:

 • Професионална употреба, търговска употреба и/или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба;
 • Щети в резултат на небрежна, неразумна или неправилна употреба на уреда;
 • Нормалното износване;
 • Износени покрития или наранени покрития, загуба на свойствата на незалепващи покрития;
 • Неправилно сглобяване или разглобяване;
 • Форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани, мълнии и т.н.);
 • Повреди, получени в резултат на неизправности по електрическата мрежа;
 • Неправилно съхранение, попадане на външно тяло;
 • Прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд;
 • Дефекти, в резултат на използване на неоригинални консумативи;
 • Употреба в противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда;
 • Неосигуряване на разумна и необходима поддръжка;
 • Отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично писмено упълномощено от Хийт-ОН ООД;
 • Ремонти, в резултат от употреба, различна от стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация;
 • Подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури, филтриращи елементи и т.н.);
 • Вътрешни или външни петна, обезцветяване или драскотини;
 • Удряни или изпускани продукти.

ВАЖНО! При покупка на уред, всеки потребител трябва се запознае в цялост, както с гаранционната карта, така и с ръководството за употреба на съответния уред, с цел безопасната и правилна употреба на продукта, които и с предоставените от закона права и начина на тяхното упражняване. При необходимост, екипът на Instant Pot България е на Ваше разположение, за да отговори на Вашите въпроси.

С изключение на приложимото законодателство, Хийт-ОН ООД не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

 

Какво се случва, ако не удовлетворим рекламацията/гаранционната претенция?  

В този случай, ще получите ценово предложение, за извънгаранционен сервиз, ако такъв е възможен.

 

Какво да очаквате от нас, ако предявите повторна рекламация за един и същи проблем?

Законодателството в България е предвидило възможност да направим повторен опит за отстраняване на неизправност, при малко вероятен сценарий, при който същият дефект се появява отново. Ще изтеглим отново уреда, а сервизът ни ще работи по казуса приоритетно.

 

При какви ситуации можем да заменим уред или да възстановим първоначално платената сума?

Съгласно разпоредбите на Българското законодателство в областта на предоставянето на гаранционни услуги в страната, всеки потребител може да поиска възстановяване на сумата или заменяне на закупената стока, само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

 • Уред може да бъде заменен или да бъде възстановена сума при 3 признати рекламации за еднотипни дефекти.
 • При невъзможност за отремонтиране в предвидените от закона срокове.
 • По наша компетентна преценка, в случай, че липсват резервни части или е налице друго обективно обстоятелство, възпрепятстващо бързото и качествено отремонтиране на Вашия уред.

 

Решаване на спорове

При възникнали противоречия между наше становище и Вашата гледна точка, законът е предвидил възможности за решаване на спорове, с които можете да се запознаете тук.

 

Права на потребителите

Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не изключва или ограничава, което и да е от гарантираните от закона права.

Допълнителна информация относно правата на потребителите, можете да намерите тук.

 

Вашата количка

Количества: 0 Артикули: 0
Нямате продукти в количка.
0.00 лв. (вкл. ДДС)
0.00 лв.