Гаранция и Сервиз

Ако Вашият продукт се повреди, моля свържете се с нас! Разбираме разочарованието Ви и ще направим всичко възможно да разрешим проблема максимално бързо.

Ние сме тук, за да помогнем и ще сме до Вас не само по време на покупката, но и в малко вероятния сценарий на дефектирал продукт. За нас хората и спечеленото доверие са наистина важни и винаги ще се стараем да останете доволни от продукта и от отношението, което получавате.

ГАРАНЦИЯ

Производителят Instant Brands Inc, гарантира, че предлаганите уреди няма да имат дефекти в изработката и материала. При нормална употреба в домашни условия, Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор за България, предоставя удължена гаранция за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка.

Покритието на тази ограничена гаранция важи само за първоначалния купувач и само при използване на уреда в България.

Гаранцията към уредите се издава от съответния дистрибутор за съответната държава. Уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД), след 01.08.2020г. не могат да се сервизират гаранционно от нас.

Какво е необходимо, за да удовлетворим гаранционни претенции:

 1. Лични данни – Вашето име, имейл адрес и телефонен номер
 2. Доказателство за покупката (копие на оригинален касов бон или фактура за покупка)
 3. Модел и сериен номер на уреда
 4. Описание на проблема или дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно
 5. Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен Корпус, Вътрешен съд, Капак и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

За предявяване на гаранционна претенция е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ:

ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Кога се анулира гаранцията:

 • При препродажба на продукт
 • При липса на доказателство за покупка (касов бон или фактура)

Какво не се покрива от гаранцията:

 • Гаранцията не покрива професионална или търговска употреба;
 • Нормалното износване;
 • Щети в резултат на небрежна, неразумна или неправилна употреба на уреда;
 • Неправилно сглобяване или разглобяване;
 • Употреба в противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда;
 • Неосигуряване на разумна и необходима поддръжка;
 • Форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани, торнадо и т.н.);
 • Отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично писмено упълномощено от Хийт-ОН ООД;
 • Ремонти в резултат от употреба, различна от стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация;
 • Прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд;
 • Подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури и т.н.);
 • Дефекти в резултат на използване на неоригинални консумативи;
 • Вътрешни или външни петна, обезцветяване или драскотини;
 • Удряни или изпускани продукти.

С изключение на приложимото законодателство, Хийт-ОН ООД не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Права на потребителите, описани в Закона за защита на Потребителите (ЗЗП)

Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

СЕРВИЗ

Сервизът на Instant Pot за България обслужва само предлаганите от Instant Pot Bulgaria модели.

Вашият уред подлежи на ремонт по време и след гаранционния период.

Всички ремонти се извършват в България, с оригинални части и в предвидените в ЗЗП срокове.

Сервизното обслужване на Instant Pot за България се извършва в наш оторизиран сервиз в гр. София.

Всички мултифункционални уреди за готвене под налягане и еър фрайъри са с гаранция 2 години (24 месеца).

ВАЖНО! За уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД) след 01.08.2020г. не можем да осигурим гаранционно обслужване. Платени сервизни заявки се изпълняват, но с по-нисък приоритет и само за предлаганите от Instant Pot Bulgaria модели.

За сервизни заявки и въпроси е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ:

ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ