Изберете страница

Гаранция и Сервиз

Ако Вашият продукт се повреди, моля свържете се с нас! Разбираме разочарованието Ви и ще направим всичко възможно да разрешим проблема максимално бързо.

Ние сме тук, за да помогнем и ще сме до Вас не само по време на покупката, но и в малко вероятния сценарий на дефектирал продукт. За нас хората и спечеленото доверие са наистина важни и винаги ще се стараем да останете доволни от продукта и от отношението, което получавате.

ГАРАНЦИЯ

При нормална употреба в домашни условия, Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор на Instant Brands LLC за България, предоставя законова гаранция за период от две (2) години от датата на първоначалната доставка. Покритието на тази гаранция важи само при използване на уреда в България.

Гаранцията към уредите се издава от съответния дистрибутор за съответната държава. Уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД), след 01.08.2020г. не могат да се сервизират гаранционно от нас.

Какво е необходимо, за да удовлетворим гаранционни претенции:

 1. Лични данни – Вашето име, имейл адрес и телефонен номер
 2. Доказателство за покупката (копие на оригинален касов бон или фактура за покупка)
 3. Модел и сериен номер на уреда
 4. Описание на проблема или дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно
 5. Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен Корпус, Вътрешен съд, Капак и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

За предявяване на гаранционна претенция е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ:

ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Кога се анулира гаранцията:

 • При липса на доказателство за покупка (касов бон, фактура или документ, удостоверяващ плащането)

Какво не се покрива от гаранцията:

 • Гаранцията не покрива професионална или търговска употреба;
 • Щети в резултат на небрежна, неразумна или неправилна употреба на уреда;
 • Нормалното износване;
 • Износени покрития или наранени покрития, загуба на свойствата на незалепващи покрития;
 • Неправилно сглобяване или разглобяване;
 • Форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани, мълнии и т.н.);
 • Повреди, получени в резултат на неизправности по електрическата мрежа;
 • Неправилно съхранение, попадане на външно тяло;
 • Прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд;
 • Дефекти в резултат на използване на неоригинални консумативи;
 • Употреба в противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда;
 • Неосигуряване на разумна и необходима поддръжка;
 • Отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично писмено упълномощено от Хийт-ОН ООД;
 • Ремонти в резултат от употреба, различна от стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация;
 • Подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури, филтриращи елементи и т.н.);
 • Вътрешни или външни петна, обезцветяване или драскотини;
 • Удряни или изпускани продукти.

С изключение на приложимото законодателство, Хийт-ОН ООД не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

ВАЖНО! При покупка на уред всеки потребител трябва се запознае в цялост както с гаранционната карта, така и с ръководство за употреба на съответния уред за безопасната и правилна употреба на нашите уреди и предоставените от закона права и начина на тяхното упражняване. При необходимост екипът на Instant Pot България е на Ваше разположение, за да отговори на Вашите въпроси.

Права на потребителите

Потребителят има правата съгласно чл. 26 – чл. 36 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, както и всички други права, посочени в законодателството за защита на потребителите, включително в Закона за защита на потребителите.

При нормална употреба в домашни условия, Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор на Instant Brands LLC за България, предоставя на потребителите всички права съгласно приложимата 2-годишна законова гаранция, считано от датата на доставка. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, всяко несъответствие, което се появи до 1 (една) година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже обратното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. Покритието на тази гаранция важи само при използване на уреда в България.

Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гарантираните от закона права.

СЕРВИЗ

ВАЖНО! Сервизът на Instant Pot за България обслужва само закупените от Instant Pot Bulgaria уреди. За уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД) не можем да осигурим гаранционно и сервизно обслужване.

Вашият уред подлежи на ремонт по време и след гаранционния период.

Всички ремонти се извършват в България, с оригинални части и в предвидените в ЗЗП срокове.

Сервизното обслужване на Instant Pot за България се извършва в наш оторизиран сервиз в гр. София.

Всички мултифункционални уреди за готвене под налягане и еър фрайъри са с гаранция 2 години (24 месеца).

За сервизни заявки и въпроси е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ:

ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ