Изберете страница

Гаранция и Сервиз

Ако Вашият продукт се повреди, моля свържете се с нас! Разбираме разочарованието Ви и ще направим всичко възможно да разрешим проблема максимално бързо.

Ние сме тук, за да помогнем и ще сме до Вас не само по време на покупката, но и в малко вероятния сценарий на дефектирал продукт. За нас хората и спечеленото доверие са наистина важни и винаги ще се стараем да останете доволни от продукта и от отношението, което получавате.

ГАРАНЦИЯ

При нормална употреба в домашни условия, Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор на Instant Brands Inc. за България, предоставя удължена гаранция за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази гаранция важи само при използване на уреда в България.

Гаранцията към уредите се издава от съответния дистрибутор за съответната държава. Уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД), след 01.08.2020г. не могат да се сервизират гаранционно от нас.

Какво е необходимо, за да удовлетворим гаранционни претенции:

 1. Лични данни – Вашето име, имейл адрес и телефонен номер
 2. Доказателство за покупката (копие на оригинален касов бон или фактура за покупка)
 3. Модел и сериен номер на уреда
 4. Описание на проблема или дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно
 5. Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен Корпус, Вътрешен съд, Капак и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

За предявяване на гаранционна претенция е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ:

ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Кога се анулира гаранцията:

 • При препродажба на продукт
 • При липса на доказателство за покупка (касов бон или фактура)

Какво не се покрива от гаранцията:

 • Гаранцията не покрива професионална или търговска употреба;
 • Нормалното износване;
 • Щети в резултат на небрежна, неразумна или неправилна употреба на уреда;
 • Неправилно сглобяване или разглобяване;
 • Употреба в противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда;
 • Неосигуряване на разумна и необходима поддръжка;
 • Форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани, мълнии и т.н.);
 • Отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично писмено упълномощено от Хийт-ОН ООД;
 • Ремонти в резултат от употреба, различна от стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация;
 • Прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд;
 • Подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури, филтриращи елементи и т.н.);
 • Дефекти в резултат на използване на неоригинални консумативи;
 • Вътрешни или външни петна, обезцветяване или драскотини;
 • Износени покрития или наранени покрития, загуба на свойствата на незалепващи покрития; 
 • Удряни или изпускани продукти.

С изключение на приложимото законодателство, Хийт-ОН ООД не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Права на потребителите, описани в Закона за защита на Потребителите (ЗЗП)

Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гарантираните от закона права.

СЕРВИЗ

ВАЖНО! Сервизът на Instant Pot за България обслужва само закупените от Instant Pot Bulgaria уреди. За уреди, закупени от други държави или от доставчик, различен от Instant Pot Bulgaria (Хийт-ОН ООД) не можем да осигурим гаранционно и сервизно обслужване.

Вашият уред подлежи на ремонт по време и след гаранционния период.

Всички ремонти се извършват в България, с оригинални части и в предвидените в ЗЗП срокове.

Сервизното обслужване на Instant Pot за България се извършва в наш оторизиран сервиз в гр. София.

Всички мултифункционални уреди за готвене под налягане и еър фрайъри са с гаранция 2 години (24 месеца).

За сервизни заявки и въпроси е необходимо да попълните и изпратите ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ:

ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ